Grondverzet-Machineverhuur Baarlo bv

Certificering

Lees op deze pagina meer over de certificeringen van GMB Crienen. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op

Certificering

Maak hieronder een keuze uit onze downloads en bekijk de certificeringen waar GMB Crienen aan voldoet.

VCA

Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onze opdrachtgever en de bewoner is het belangrijk dat wij op een veilige manier onze werkzaamheden verrichten. Al onze werkzaamheden en activiteiten vinden daarom plaats conform de voorschriften en procedures van een VCA gecertificeerd veiligheidsbeheersysteem. Periodieke trainingen, instructies en werkplekinspecties vormen hier een vast onderdeel van.

ISO 9001

Het NEN-EN-ISO 9001 certificaat bevestigt dat GMB Crienen op een kwalitatieve wijze werkt conform een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Wij werken op een gestructureerde manier volgens vooraf opgestelde procedures. Voor onze opdrachtgevers is het belangrijk dat zij ervan op aan kunnen dat wij zeggen wat wij doen en dat wij doen wat we zeggen.

CO2-PRESTATIELADDER

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven (en hun leveranciers en onderaannemers) helpt en stimuleert bij het reduceren van de CO2-uitstoot. Methoden om deze reductie te behalen zijn onder andere energiebesparing, efficiënter gebruik van materialen en het inzetten van duurzame energie. Zie voor meer informatie ook www.CO2-prestatieladder.nl.